Harmonogram zajęć

Zajęcia dla uczniów Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie ul. Niemierzyńska 17, sala 203

Grupa I 

22.10.2022 r.
20.11.2022 r. (9.15 – 11.30)
10.12.2022 r.
14.01.2023 r.

Grupa II

23.10.2022 r.
20.11.2022 r. (11.30 – 13.45)
11.12.2022 r.
15.01.2023 r.

Zajęcia realizowane są w godz. 9.15-13.45

Zajęcia dla uczniów Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Racibora 60/61, sala 208

Grupa I
24-25.10.2022 r. 
14-15.11.2022 r.
5-6.12.2022 r. 
9-10.01.2023 r.

Zajęcia realizowane są w godz. 14.00-16.15

Grupa II

26-27.10.2022 r. 
16-17.11.2022 r.
7-8.12.2022 r.
11-12.01.2023 r.

Zajęcia realizowane są w godz. 16.00-18.15